We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Rendering Elements

Element हरू React एप्सको निर्माण ब्लकहरु हुन्।

एक element ले तपाइँ स्क्रीनमा हेर्न चाहनुहुन्छ वर्णन गर्दछ:

const element = <h1>Hello, world</h1>;

ब्राउजरको DOM element हरूको विपरीत, React element हरु सादा objects हुन्, र बनाउदा सस्तो हुन्छ। React DOM ले React element हरूसँग मिलाउन DOM लाई अद्यावधिक गर्न हेरचाह गर्दछ।

नोट:

“components” को अधिक व्यापक रूपमा ज्ञात अवधारणा हुनाले elements बाट भ्रमित हुन सकिन्छ। हामी अर्को खण्डमा component हरूको परिचय गर्नेछौं। element हरूबाट component हरु “बनेको हुन्छन”, र हामी अघि बढ्नु अघि यो खण्ड पढ्न प्रोत्साहन गर्दछौं।

एउटा Element DOM मा render गर्दै

हेरौ त्यहाँ एउटा <div> तपाईको HTML फाइल भित्र कतै छ:

<div id="root"></div>

हामी यसलाई एक “root” DOM node भन्छौं किनभने यसको भित्र सबै चीजहरू React DOM द्वारा व्यवस्थित गरिनेछ।

प्राय: React मात्र प्रयोग गरी निर्मित Application हरुमा एउटा root DOM node हुन्छ। यदि तपाइँ एक अवस्थित app मा React प्रयोग गर्नु भएको छ भने, तपाईंलाई जस्तो मनपर्छ तेस्तो धेरै अलग root DOM node हरू हुन सक्दछ।

<<<<<<< HEAD root DOM node मा एक react element render गर्न, दुवै लाई ReactDOM.render() मा पास गर्नुहोस: ======= To render a React element into a root DOM node, pass both to ReactDOM.render():

fb382ccb13e30e0d186b88ec357bb51e91de6504

const element = <h1>Hello, world</h1>;
ReactDOM.render(element, document.getElementById('root'));

कोडपेनमा यो प्रयास गर्नुहोस्

यसले पेजमा “Hello, world” देखाउँछ।

Render गरिएको Element अपडेट गर्दै

React elements immutable हुन्छन। एकपटक तपाईंले एक element बनाएपछि, तपाईं एस्को child वा attributes परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। चलचित्रमा हुने एक एकल फ्रेम जस्तै एक element हो: यो निश्चित समयमा UI को प्रतिनिधित्व गर्दछ।

<<<<<<< HEAD अहिले सम्मको ज्ञान बाट यो कुरा थाहा पाउछौ कि, UI अद्यावधिक गर्न को लागि एकमात्र तरीका एक नयाँ element बनाउनु हो, र यसलाई ReactDOM.render () मा पठाउनु पर्छ। ======= With our knowledge so far, the only way to update the UI is to create a new element, and pass it to ReactDOM.render().

fb382ccb13e30e0d186b88ec357bb51e91de6504

यो चालु घडीको उदाहरणलाई विचार गर्नुहोस्:

function tick() {
 const element = (
  <div>
   <h1>Hello, world!</h1>
   <h2>It is {new Date().toLocaleTimeString()}.</h2>
  </div>
 );
 ReactDOM.render(element, document.getElementById('root'));}

setInterval(tick, 1000);

कोडपेनमा यो प्रयास गर्नुहोस्

<<<<<<< HEAD यसले ReactDOM.render() लाई हरेक सेकेन्डमा setInterval() callback बाट कल गर्दछ। ======= It calls ReactDOM.render() every second from a setInterval() callback.

fb382ccb13e30e0d186b88ec357bb51e91de6504

नोट:

<<<<<<< HEAD धेरैजसो, अधिकांश React app हरुले ReactDOM.render() एक पटक मात्र कल गर्छ।अर्को खण्डमा हामी यो कोडले stateful components मा कसरी encapsulated हुन्छ भन्ने सिक्छौं। ======= In practice, most React apps only call ReactDOM.render() once. In the next sections we will learn how such code gets encapsulated into stateful components.

fb382ccb13e30e0d186b88ec357bb51e91de6504

हामी तपाईलाई विषयहरू नछोड्न सिफारिस गर्दछौं किनकि तिनीहरू एकअर्कामा बनेको हुन्छन।

React ले जे आवश्यक छ त्यहि अपडेट गर्छ

React DOM ले element र यसको बच्चाहरूलाई अघिल्लो DOM संग तुलना गर्दछ, र केवल DOM लाई चाहिएको state मा ल्याउन आवश्यक पर्ने DOM मात्र अद्यावधिक हुन्छ।

तपाइँ ब्राउजर उपकरणहरूसँग अन्तिम उदाहरण निरीक्षण गरेर प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ:

DOM inspector showing granular updates

<<<<<<< HEAD यद्यपि हामी प्रत्येक tick मा पुरा UI रूख वर्णन गर्दै एक तत्व सिर्जना गर्छौं, केवल text node जसको सामग्रीहरू परिवर्तन भएको हुन्छ त्यही मात्र React DOM द्वारा अद्यावधिक हुन्छ। ======= Even though we create an element describing the whole UI tree on every tick, only the text node whose contents have changed gets updated by React DOM.

821e20726266bc8113353d0c2b6d885f82e584a8

<<<<<<< HEAD हाम्रो अनुभवमा, UI लाई केहि समयपछि कसरी परिबर्तन गर्ने सोच्नुको सट्टा UI लाई अहिले कसरि देखाउने भनेर विचार गर्ने हो भने सबै bug हरु हट्छ। ======= In our experience, thinking about how the UI should look at any given moment, rather than how to change it over time, eliminates a whole class of bugs.

fb382ccb13e30e0d186b88ec357bb51e91de6504

Is this page useful?Edit this page