We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

CDN लिङ्कहरू

दुबै React र ReactDOM हरु CDN मा उपलब्ध छन्।

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@17/umd/react.development.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@17/umd/react-dom.development.js"></script>

माथिको संस्करणहरू केवल डेभलपमेन्टका लागि मात्र हुन्, र प्रोडक्सनको लागि उपयुक्त छैन। React को संकुचित र अनुकूलित बनाईएको संस्करणहरू यहाँ उपलब्ध छन्:

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@17/umd/react.production.min.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@17/umd/react-dom.production.min.js"></script>

<<<<<<< HEAD reactreact-dom को विशेष संस्करण प्रयोग गर्नको लागि, 16 लाई संस्करण अंकले बदल्नुहोस। ======= To load a specific version of react and react-dom, replace 17 with the version number.

6682068641c16df6547b3fcdb7877e71bb0bebf9

हामीलाई crossorigin Attribute किन चाहिन्छ?

यदि तपाइँ CDN बाट React सेवा लिनुहुन्छ भने, हामी crossorigin attribute प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छौं:

<script crossorigin src="..."></script>

हामी तपाईंलाई यो प्रमाणित गर्न सल्लाह दिन्छौ कि तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको CDN ले Access-Control-Allow-Origin: * HTTP हेडर सेट गरेको छ।

Access-Control-Allow-Origin: *

यसले React १६ र पछिका संस्करणहरुमा त्रुटिहरु अझ राम्रोसंग सम्हाल्ने अनुभव प्रदान गर्दछ।

Is this page useful?Edit this page